Shërbimet

Përmes kësaj faqe nxënësit, mësimdhënësit dhe prindërit do të kenë mundësi që të adresojnë problemet që ata mund të hasin gjatë kësaj periudhe pandemie. Vlen të ceket se pyetjet e parashtruara duhet të jenë në kuadër të asaj që mund të përgjigjiet një psikolog shkollorë.

Lusim nxënësit që jane te interesuar për këshillim, te paraqesin emrin e shkollës ku vijojnë mësimin, dhe klasën, pa pasur nevoje të cekin paralelen.

Identiteti i nxënësit mbetet plotësisht anonim.
Parashtrimi i pyetjeve dhe marrja e përgjigjeve bëhet nga ora 08 – 18.

Nuk jeni vetëm, le te flasim