Now Loading

Kartela e kredisë

VISA, MASTERCARD etj., janë kredit kartela të cilat përmbajnë limitin e kredisë së aprovuar nga banka, dhe që mund të shfrytezohën edhe për blerje me këste pa interes. Ju do të keni në dispozicion limitin e aprovuar nga banka, të cilin mund ta shfrytëzoni për nevojat tuaja.

Duke u bazuar në mundësitë tuaja financiare, ju mund të zgjedhni mënyrën fleksibile për të përmbushur obligimet tuaja. Ju mund t’i ndani pagesat deri në 24 këste, apo të paguani 5% të shumës së shfrytëzuar deri më datën 15 të muajit në vazhdim.

Përveç këtyre, për ta pasur një kredit kartel, ju duhet ta pahuani një pagesë vjetore. Më poshtë e keni çmimoren që ofrojn bankat: